Oversikt over kirkeårets bibeltekster

Nederst på siden kan oversikter over kommende kirkeår lastes ned.

 

Kirkeårets tekster - kirkeåret 2020-2021 

Fra 1. søndag i adventstida 2020 leser vi tekstene etter andre rekke (II), fra 1. søndag i adventstida 2021 leser vi tekstene etter tredje rekke (III)

Det er satt opp særskilt prekentekst på fem søndager i kirkeåret 2020–2021. Disse tekstene er merket med (prekentekst).

Les mer og utfyllende informasjon i lenke nederst på denne sida.
 
Overskrifter til tekstene er lagt til av Harald Kaasa Hammer. Disse overskriftene er ikke "offisielle", men kan brukes av dem som ønsker det. Dersom noe er feil, er Hammer glad for tilbakemelding, ring han på 95008961. Ta gjerne også kontakt med Siv Thompson i Kirkerådets kommunikasjonsavdeling, st362@kirken.no.

 


1. søndag i adventstiden – Søndag 29. november 2020
II Jes 61,1–3 Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5 Boken med de sju segl
Luk 4,16–22a Jesus står frem i Nasaret

2. søndag i adventstiden – Søndag 6. desember 2020
II Jes 65,17–19 Ny himmel og jord
1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet
Luk 21,27–36 Guds rike er nær, våk og be

3. søndag i adventstiden – Søndag 13. desember 2020
II Jes 40,1–5 Trøst mitt folk og rydd vei
Jak 5,7–8 Vær tålmodige til Herren kommer
Luk 3,7–18 Frukt som svarer til omvendelsen

4. søndag i adventstiden – Søndag 20. desember 2020
II Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
Fil 4,4–7 Gled dere i Herren
Luk 1,39–45 Maria og Elisabeth

Julaften – Torsdag 24. desember 2020
A Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Julenatt / Ottesang – Torsdag 24. desember / Fredag 25. desember 2020
A Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Juledag – Fredag 25. desember 2020
A Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Stefanusdag / 2. juledag – Lørdag 26. desember 2020
II Salme 86,11–17 Gi meg et udelt hjerte
Apg 6,8–15 Stefanus for Rådet
Matt 10,16–22 Som sauer blant ulver

Romjulssøndag – Søndag 27. desember 2020
II 2 Mos 1,15–21 Jordmødrene fryktet Gud
Apg 7,17–22 Moses var full av kraft
Luk 2,36–38 Profeten Anna fortalte om barnet

Nyttårsaften – Torsdag 31. desember 2020
II Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
2 Pet 3,13–15a.17–18 Forventning
Joh 14,27 Min fred gir jeg dere

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2021
II Salme 103,13–18 Forgjengelighet og miskunn
Apg 4,8–12 Ikke noe annet navn
Matt 1,20b–21 Navnet Jesus, han skal frelse

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 3. januar 2021
II Jes 49,1–7 Et lys for folkeslag
Rom 15,4–6 Håp som skriftene gir
Luk 2,40–52 Jesus som tolvåring i tempelet

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. januar 2021
II 2 Mos 1,22–2,10 Moses blir født
Ef 1,7–12 Guds viljes mysterium
Mark 1,3–11 Døperen Johannes og Jesu dåp

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 17. januar 2021
II Jes 55,1–3 Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16–17 Livets vann
Joh 4,4–26 Kvinnen ved brønnen

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 24. januar 2021
II 2 Mos 3,10–12; 4,10–16 Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20–24 Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1–7.35b–38 Mannen som var født blind

Såmannssøndag – Søndag 31. januar 2021
II Jer 20,7–9 Som flammende ild
Rom 10,13–17 Troen kommer av budskapet
Mark 4,26–34 Såkornet og sennepsfrøet

Kyndelsmesse – Tirsdag 2. februar 2021
A 1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Samefolkets dag – Lørdag 6. februar 2021
II Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 4,4–9 Gled dere i Herren
Matt 22,34–40 De to store bud

Kristi forklarelsesdag – Søndag 7. februar 2021
II 2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet

Fastelavnssøndag – Søndag 14. februar 2021
II Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

Askeonsdag – Onsdag 17. februar 2021
II Jona 3,3–10 Jona i Ninive
2 Pet 1,5–11 Troen skal utfolde seg i livet
Matt 12,38–42 En ond slekt krever tegn

1. søndag i fastetiden – Søndag 21. februar 2021
II 1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

2. søndag i fastetiden – Søndag 28. februar 2021
II 1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50 Hun som fikk syndene tilgitt

3. søndag i fastetiden – Søndag 7. mars 2021
II Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

4. søndag i fastetiden – Søndag 14. mars 2021
II 4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste (prekentekst)
Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

Maria budskapsdag – Søndag 21. mars 2021
II Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Palmesøndag – Søndag 28. mars 2021
II Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

Skjærtorsdag – Torsdag 1. april 2021
II Jer 31,31–34 Den nye pakt
Hebr 10,19–25 Frimodighet og bekjennelse
Luk 22,14–23 Nattverden

Langfredag – Fredag 2. april 2021
III Luk 22,39–23,46 Lidelsesberetningen

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 3. april 2021 /
Søndag 4. april 2021
A 1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene
og 2 Mos 14,1–22 Sivsjøunderet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Påskedag – Søndag 4. april 2021
II Jes 52,7–10 Den som bringer gledesbud
Rom 14,7–9 Herre over levende og døde
Matt 28,1–10 Jesus står opp

2. påskedag – Mandag 5. april 2021
II 1 Mos 45,1–15 Josef forteller hvem han er
1 Pet 1,18–23 Han som reiste Kristus opp
Luk 24,36–45 Jesus viser seg for disiplene

2. søndag i påsketiden – Søndag 11. april 2021
II Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

3. søndag i påsketiden – Søndag 18. april 2021
II Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste
eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten

4. søndag i påsketiden – Søndag 25. april 2021
II Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt
eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre

1. mai – Lørdag 1. mai 2021
II Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Luk 14,12–14 Innby fattige og uføre

5. søndag i påsketiden – Søndag 2. mai 2021
II 1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta
eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Luk 13,18–21 Sennepsfrø og surdeig

6. søndag i påsketiden – Søndag 9. mai 2021
II Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit
eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 13. mai 2021
II Dan 7,13–14 Lik en menneskesønn
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Rom 10,6–10 Ordet er nær i munn og hjerte
Luk 24,46–53 Jesu avskjed

Søndag før pinse – Søndag 16. mai 2021
II Sak 14,6–9 Herrens dag
eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene (prekentekst)
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem
Joh 3,16–21 Lyset er kommet til verden

17. mai – Mandag 17. mai 2021
II 1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg
1 Tim 2,1–4 Be for konger
Matt 22,17–22 Gi keiseren hva keiserens er

Pinseaften – Lørdag 22. mai 2021
A 2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Pinsedag – Søndag 23. mai 2021
II 1 Mos 1,1–5 Guds Ånd svevde over vannet
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt
eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd
Joh 14,15–21 Talsmannen og Jesu bud

2. pinsedag – Mandag 24. mai 2021
II Jes 44,3–5 Min Ånd vil jeg utøse
Apg 11,19–26 Den første hedningekristne menighet
Joh 6,44–47 Far drar mennesker til Jesus

Treenighetssøndag – Søndag 30. mai 2021
II 1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud
Luk 10,21–24 Jesus jublet i Ånden

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. juni 2021
II Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg
Gal 3,23–29 Kledd dere i Kristus
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. juni 2021
II Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis
Rom 8,28–30 De han har kalt
Joh 1,35–51 De første disiplene

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. juni 2021
II Jos 24,19–24 Herren vil vi tjene
Ef 2,1–10 Skapt til gode gjerninger
Matt 16,24–27 Å følge etter Jesus

Sankthansdagen / Jonsok – Torsdag 24. juni 2021
II Mal 4,5–6 Jeg sender Elia til dere
Apg 13,16–26 Johannes forkynte omvendelse
Matt 11,7–14 Johannes er Elia

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. juni 2021
II Ordsp 7,1–3 Ta vare på mine ord
1 Kor 3,10–18 Grunnvollen og byggverket
Matt 7,21–29 Falske disipler og huset på fjell

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden
– Søndag 4. juli 2021
II Jer 1,4–10 Gud kaller Jeremia til profet
Apg 20,24–32 Avskjedstalen i Milet
Matt 16,13–20 Peters bekjennelse

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. juli 2021
II Ordsp 30,7–9 Gi verken armod eller rikdom
1 Tim 6,17–19 Forman dem som er rike
Luk 19,1–10 Sakkeus

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. juli 2021
II 2 Mos 36,2–7 Det de ga var mer enn nok
2 Kor 8,9–15 Denne gangen har dere overflod (prekentekst)
Mark 12,37b–44 Enkens gave

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. juli 2021
II Salme 145,9–16 Herren reiser alle nedbøyde opp
1 Kor 4,3–5 Døm ikke før tiden
Joh 8,2–11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd

Olavsdagen / Olsok – Torsdag 29. juli 2021
II 5 Mos 30,19–20a Velg livet
2 Kor 4,6–11 Skatten i leirkrukker
Luk 9,23–26 Hva gagner det et menneske

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. august 2021
II 1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre
2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss
Matt 18,21–35 Den ubarmhjertige medtjener

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. august 2021
II 2 Mos 20,1–17 De ti bud (prekentekst)
Gal 5,1–6 Til frihet
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. august 2021
II Jes 49,13–16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9,1–8 Tjenesten for de hellige
Luk 8,1–3 Kvinner som fulgte Jesus

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. august 2021
II 2 Krøn 1,7–12 Salomo ber om visdom
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk 12,41–48 En tro og klok forvalter

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden
– Søndag 29. august 2021
II 5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. september 2021
II 2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. september 2021
II Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. september 2021
II 1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. september 2021
II 1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Hedninger har fått del i gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

Mikkelsmesse – Onsdag 29. september 2021
II Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. oktober 2021
II 5 Mos 30,11–15 Ordet er deg ganske nær (prekentekst)
Rom 2,13–16 Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh 7,14–17 Den som vil gjøre hans vilje

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. oktober 2021
II 1 Mos 2,18–25 De to skal være ett
Ef 5,31–33 Mysteriet Kristus og kirken
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse

21. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. oktober 2021
II 5 Mos 15,7–8.10–11 Lukk opp hånden
1 Joh 3,16–18 Den som lukker sitt hjerte
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus

22. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. oktober 2021
II Ordsp 6,20–23a Forkast ikke det du har lært
Fil 2,1–4 Ikke selvhevdelse, men ydmykhet
Joh 12,35–36 Tro på lyset, bli lysets barn

Bots– og bønnedag – Søndag 31. oktober 2021
II Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller
1 Joh 1,8–2,2 Dersom vi bekjenner våre synder
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren

Reformasjonsdagen – Søndag 31. oktober 2021
A Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Allehelgensdag – Søndag 7. november 2021
II Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

Minnedag – Søndag 7. november 2021
II 1 Mos 23,1–6 Abraham sørger over Sara
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster
Joh 11,1–5.33–38 Jesus sørger med sine venner

25. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. november 2021
II Salme 107,23–32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1,8–11 Han reddet oss fra den visse død
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 21. november 2021
II Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom
Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig
Matt 25,1–13 Brudepikene

1. søndag i adventstiden – Søndag 28. november 2021
III Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

2. søndag i adventstiden – Søndag 5. desember 2021
III Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede

3. søndag i adventstiden – Søndag 12. desember 2021
III Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

4. søndag i adventstiden – Søndag 19. desember 2021
III Sef 3,14–17 Han jubler over deg med fryd
2 Kor 1,18–22 Løftenes ja og amen
Matt 1,18–25 Budskapet til Josef

Julaften – Fredag 24. desember 2021
A Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Julenatt / Ottesang – Fredag 24. desember
/ Lørdag 25. desember 2021
A Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Juledag – Lørdag 25. desember 2021
A Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Stefanusdag / 2. juledag – Søndag 26. desember 2021
III Klag 3,52–57 Nå er det ute med meg
Fil 1,27–30 Kjemp for evangeliet
Joh 16,1–4a De skal støte dere ut

Nyttårsaften – Fredag 31. desember 2021
III Klag 3,22–26 Herrens miskunn er ikke forbi
1 Joh 1,5–7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11,25–30 Jeg vil gi dere hvile

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"