Gjøvik kirkelige fellesråd

Velkommen til kirkene i Gjøvik sine nye nettsider!

Her finner du alt du trenger av informasjon om innmelding til dåp, konfirmasjon og vigsler, oversikt over gudstjenester i alle menighetene, aktiviteter, trosopplæring, diakoni m.m.


Sitat

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

Ef 2, 8

Kontaktinformasjon for Gjøvik kirkelige fellesråd

Postadresse: Strandgaten 13 A, 2815 Gjøvik

Besøksadresser:

Kirkekontoret: Strandgaten 13 A, 2815 Gjøvik

Diakoni og KirkenMIN: Ynglingen, Svoldersgate 2, 2815 Gjøvik

E-post:  post.gjovik@kirken.no

Telefon: 61 14 64 80

Fax: 61 14 64 81

Åpningstider: 08.00-15.30.