Dåp

Sitat

Med takk og glede bringer vi i dag dette barnet til Gud i den hellige dåp.

Fra dåpsliturgien 2017

Dåp er en feiring av livet. For mange handler dåpen om tradisjoner, gode minner, å skape en dag for familien og å ha et punkt i livet som nettopp handler om dét: Livet.

For enten man er troende eller ikke, er livet noe forunderlig. En gave. Noe man kanskje ikke kan sette ord på. Om man tviler eller ikke: Alle er velkommen til dåp.

Dåpen er en fin anledning til å lage en fest for det nyfødte barnet. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dets dager. Barnedåp er vanligst i Norge, men du kan også døpe deg senere i livet. 

Ved dåpen blir du medlem i Den norske kirke.

Finn kirken der du bor
Det er kirken der du bor som legger til rette for dåpsseremonien. Ta kontakt med menigheten du tilhører for å finne dato og planlegge dåpen.