Og de nominerte er…

Hvert år deler BKF ut to priser: Pionérprisen og Kulturprisen. Les om de nominerte!

KANDIDATER KULTURPRISEN 2021

Intensjon med kulturprisen er å løfte frem og anerkjenne kulturaktivitet i kirken – og å inspirere til innovativt og aktivt kulturarbeid i menighetene i Bergen.

BKFs Kulturutvalg gir en begrunnet innstilling til fellesrådet som avgjør hvem som vinner prisen. Kirkevergen finner egnet tid og sted for bekjentgjøring av vinner og foretar utdeling av prisen som er på 25.000 kroner. Nominasjoner til kulturprisen 2021 gjelder for aktivitet i 2020.

De fem nominerte er:

1. Frederik Farsund Engelsen – musiker tilknyttet Nygård menighet.

Bakgrunnen for nominasjonen er Fredrik sitt bidrag som ung musiker i kirken. Han har sammen med organistvikar Sjur Hjeltnes bidratt til å løfte det musikalske nivået på gudstjenester i Nygård og Laksevåg kirker. Blant annet har han deltatt i gudstjenester, høytidsgudstjenester og en digital gudstjeneste med musikalske innslag. Gjennom samspill med andre bidrar han også utenfor kirken gjennom å spille på arrangement.

2. Silje Strand Blichfeldt – korleder i Fridalen menighet

Jentekoret Collegium Vocale har med Silje Strand Blichfeldt som dirigent hatt en særlig gledelig vekst de siste årene og har vært en stabil virksomhet i Fridalen kirke siden 2003. Silje er bevisst på at deltaking fra koret forsterker budskapet i gudstjenesten og knytter barna tett til menighetens arbeid. Hennes arbeid medfører også høyere besøkstall til gudstjenestene og andre kulturarrangement fra beboere i menigheten. Hennes innsats gjør at kirken blir på denne måten enda viktigere for menighetens medlemmer og en sentral kulturaktør i bydelen og for hele Bergens befolkning.
Et godt kor hvor deltakerne trives er som regel resultat av en god dirigent.

3. Sammen for et varmere Nesttun – arbeid tilknyttet Birkeland menighet

Samarbeidet ble startet i 2014 i forbindelse med åpningen av MO-senteret på Nesttun (MO: mottaks- og oppfølgingssenteret for rusavhengige), hvor Stiftelsen Sesam, Birkeland menighet og Fana og Ytrebygda kulturkontor gikk sammen om å lage en velkomstkonsert for våre nye naboer – på initiativ fra Sesam. Denne konserten ble starten på et fast samarbeid, og nå er også MO-senteret med som bidragsytere. Konserten holdes i Birkeland kirke i slutten av september hvert år. Samarbeidet er med på å skape gode ringvirkninger i lokalmiljøet, og er også utvidet med andre tiltak: utdeling av adventssuppe hver fredag i desember, ønsketre og konsert utenfor kulturkontoret, samt en pilegrimsvandring fra Smøråsen til Fana kirke.

4. Hilde og Trond Trætteberg Serkland - salmeprosjektet Salmar for dagane, tilknyttet Landås menighet.

Dette er et salmeprosjekt som har fostret flere salmer som har blitt gjengangere både i Landås menighet, men som også har funnet gjenklang i og utenfor kirker over det hele land. Blant annet tonesatte de Hans-Olav Mørk sitt dikt “Vi skal møtes igjen når dette er over”, en salme som gav trøst og håp til mange våren 2020 da korona-pandemien kom til landet. Nå er den også blitt en del av Vårt Lands salmedugnad, fremført av Serkland selv, med Erik Evja Eikill på gitar. Ekteparet ønsker å skrive salmer for mennesker som lever i dag med tekster som kan gjenspeile livene og hverdagen vi står, og som snakker sant om livet – og som kan brukes både i og utenfor kirken. Ekteparet nomineres også for jubileumssalmen som de skrev til kirkens 50-årsjubileum i 2016: SALME TIL LANDÅS KYRKJE 50 ÅR

5. Olav Arne Steinkopf – Kantor i Arna menighet

Kantoren i Arna er nominert for arbeidet med å gjere kyrkja til ein aktiv forvaltar av salmeskatten - med å fornye og aktualisere denne. Særleg arbeidet for at nye generasjonar skal lære salmane å kjenne og bli glad i dei. Å arrangera gamle salmar på nytt er noko Olav Arne har drive med lenge. På BjerkrheimJazz 2016 og LutherJazz i 2017 blei det mellom anna framført musikk komponert og arrangert av Olav Arne. Kyrkja skal skape rom for ulike uttrykk gjennom kunst og kultur, særleg for unge. Med eit eigenutvikla salmeprosjekt for konfirmantar, får dei unge blir kjent med salmeskatten på ein ny måte. I vår skal Olav Arne gjere lydinnspilling og lage notemateriale til nye, spennande salmearrangement for barn og unge. Olav Arne har orgel-elevar, og samarbeider med lokale, unge musikk-talent på konsertar og i gudstenester. Olav Arne er med å skape eit gudstenesteliv som blomstrar, og med fellesskap som opplevast som meir ope, deltakande og inkluderande for dei som kanskje ikkje er der så ofte.

 

Begrunnelsen for prisnominasjonene er skrevet av de som har sendt inn nominasjonen, men er her forkortet. De kan leses i sin helhet i innkallingen til fellesrådsmøtet på s. 129 og fremover.

 

KANDIDATER PIONÉRPRISEN 2021

Intensjonen med prisen er å skape fokus og inspirasjon til nyskapende arbeid i kirken i Bergen. Prisen tildeles menigheter som på en særlig måte har bidratt til nyskapende arbeid i kirken i Bergen. Det legges særlig vekt på

 • at nyvinningen er prøvd ut med suksess
 • at nyvinningen bidrar til å nå kirkens mål
 • at nyvinningen er bærekraftig over tid
 • at nyvinningen bidrar til godt omdømme for kirken
 • at erfaringene kan deles med andre i kirken

Fellesrådet er jury. Etter innstilling fra arbeidsutvalget, avgjør fellesrådet hvem som er vinner av prisen. Prisen på 25.000 kroner går til den lokale menigheten, i tillegg til diplom, heder og ære.

Her er de nominerte:


1. Birkeland sokn (Birkeland og Sædalen)

Menigheten/soknet er nominert for sine mange digitale tilbud i året som har gått. For eksempel overføringer av gudstjenester, tatt opp av frivillige. De har spenstige innslag, se eksempelvis Sædalens sanginnspilling her. 
Hver fredag kommer "Søndagspodden" ut, med en gjennomgang av søndagens tekst. Denne er tilgjengelig på Facebook, hjemmeside og Spotify.

2. Bergen domkirke menighet

Menigheten nomineres for et rikholdig utvalg av digitale innslag på Facebook og nettside gjennom koronaåret. Her kan nevnes:

 • Gudstjenester
 • Musikkinnslag
 • Adventskalender, med daglige hilsener fra fjern og nær
 • Historiefortellinger om byens mange kirker
 • Ukentlig søndagshilsen fra en av prestene
 • Andre interessante fortellinger/innslag

 

3. Søndagspodden

Søndagspodden, en ukentlig podcast som sendes fra Birkeland menighet, nomineres til Pionérprisen. Begrunnelsen er at det er et nyskapende tiltak, både fordi det holder en høy kvalitet og fordi det åpner for og inviterer inn i et rom for åpen refleksjon. Det er lov til å stille spørsmål og reflektere med referanse til hverdagslivet. På den måten blir det levde livet med inn i teksten og inviterer lyttere til å ta teksten med seg inn i sine liv.
Søndagspodden er en samtale mellom tre personer om søndagens tekst. Dette startet før påske i 2020. Siden har det fortsatt med sendinger hver fredag.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"