Oslo-djevelen og spor etter historien

Dagens Oslo domkirke ble innviet i 1697, men inneholder både bygningsrester og gjenstander fra de to tidligere domkirkene.

Relieffet som er murt inn i hjørnet av tårnfoten, på høyre side av hovedinngangen, er kirkens eldste klenodium. Denne billedsteinen fra ca. 1100 ble funnet i Gamlebyen under utgravninger der, og antas å stamme fra Hallvardskirken. Den viser et menneske som angripes av en løve og en drage. Mange turister kommer og spør etter "The Devil of Oslo" eller oslo-djevelen.

Under byggingen av kirken ble det brukt stein fra både Hallvardskirken og Hellige Trefoldighets kirke, som begge lå i ruiner, til fyllmasse i murene.

Fra Hallvardskirken har domkirken alterkalk og disk, brødeske, og fire eller fem av portrettene i sakristiet.

Fra Hellige Trefoldighets kirke kommer de fem kirkeklokkene i tårnet, de tre lysekronene i midtgangen, stor alterkalk og disk, døpefatet i sølv, de to store tinnlysestakene på alteret, og ytterligere fire eller fem av bispeportrettene. 

I krypten finner man flere gravsteiner fra Hellig Trefoldighets gravkrypt.