Gudstjeneste

Gudstjeneste er fest - Gud inviterer oss til fellesskap med seg og med hverandre. Vi feirer med sang, tekstlesning og lovsang og Gud viser sitt nærvær og sin kjærlighet i dåpen og nattverden.