Spørsmål og svar om å jobbe i Den norske kirke

Må jeg være medlem av Den norske kirke?

For å jobbe i en vigslet stilling i Den norske kirke må du være medlem.

Hvor kan jeg jobbe?

Som vigslet medarbeider i Den norske kirke er du kvalifisert til å jobbe i alle menigheter i hele landet, ved Sjømannskirkens stasjoner over hele verden, og i andre lutherske kirker innenfor EØS-området. Det finnes også en rekke spesialpreststillinger, som fengselsprest, sykehusprest, studentprest mm.

Hva får jeg i lønn?

Startlønn for nyutdannede prester er 500 000 (kapellan), mens sokneprester med 15 års ansiennitet tjener fra 635 000.

Startlønn for nyutdannede kateketer og diakoner er 488 000.

Startlønn for nyutdannede kantorer er 430 000.

Hva tror Den norske kirke på?

Hvem kan jeg snakke med hvis jeg vil jobbe i kirken?

Du kan snakke med de som jobber i menigheten der du bor, eller ta direkte kontakt med studiestedene.

Kan jeg jobbe i kirken hvis jeg har en annen yrkesbakgrunn?

Ja! Den norske kirke trenger unge og eldre arbeidstakere med ulik bakgrunn, som ønsker å bli prest, diakon, kantor og kateket. Du kan søke evalueringsnemnda om godkjenning av din utdanning. Les mer om evalueringsnemnda her.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Kirkerådet ved Jørund Østland Midttun e-post: jm782@kirken.no tlf 23 08 12 81

Er det andre jobber i kirken enn prest, kateket, diakon og kantor?

Ja! Det er mange stillinger innen blant annet økonomi, administrasjon, byggfag og grøntfag i kirken. Les mer om andre stillinger her.

Hvilke ledige jobber finnes det i kirken akkurat nå?

Ledige stillinger i Kirkerådet og i bispedømmet, altså særlig prestestillinger og "kontorjobber", finner du på kirkejobb.no. Noen fellesråd bruker også kirkejobb.no. De øvrige stillingene, jobber innen diakoni, trosopplæring, kirkemusikk, administrasjon med mer, lyses ut av det enkelte kirkelige fellesråd, i aviser og oppslag. Stilling ledig-annonsene ligger også på Navs sider. Det er uansett mulig å kontakte stedet der du ønsker å jobbe. Kanskje er det en jobb som snart blir ledig som kan passe deg.

Hva betyr det at man jobber i en «vigslet stilling»?

Vigslet stilling betyr at de stillingskategoriene dette gjelder har krav om at man er vigslet for å kunne være i stillingen. Det er fire slike stillingskategorier; prest, kateket, diakon og kantor. Vigsling er en form for kirkelig innvielse. Det er biskopen som leder denne, og hovedelementene er at man avgir et vigslingsløfte som inneholder kjerneområder i tjenesten, og blir bedt for med håndspåleggelse. Vigslingen skjer bare én gang, og gjelder livet ut.

Hva betyr håndsymbolet som brukes på jobbikirken.no?

Symbolet med en hånd med to fingre opp og tommel, ringfinger og lillefinger samlet er et mye brukt tegn i kristen tradisjon. Ofte kan man se det på ikoner og mange prester bruker symbolet når de lyser velsignelsen. De tre fingrene symboliserer treenigheten – der Gud som Fader, Sønn og Hellig ånd er tre, men allikevel én og samme Gud. De to fingrene er symbol for det som kalles Jesus sine «to naturer». Det vil si at Jesus både er både fullt og helt menneske og fullt og helt Gud. Til sammen blir hånden et symbol på Guds velsignelse.