Trenger du å ta kontakt med et studiested?

Norges musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
Tlf.: 23 36 70 00
post@nmh.no

NLA Høgskolen (Oslo)
Linstows gate 3
0166 Oslo
post@nla.no

VID vitenskapelig høyskole.
Studiesteder i Bergen, Oslo, Stavanger, Sandnes og Tromsø.
Kontaktinformasjon

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet
Telefon sentralbord: 77 64 40 00
E-post: postmottak@uit.no

Studiekonsulent ved NLA for musikk

Agata Beitohaugen
Tlf: 934 16 746
agata.beitohaugen@nla.no

Studieveileder på MF for teologi og kateketutdanning

Mona Gulbrandsen Bø
Tlf: 22 59 05 17
teologi@mf.no

Studiekonsulent teologi VID

Inger Brit Tungland Haugen
Studiested Stavanger
Kontaktinformasjon

Studiekoordinator NTNU - institutt for musikk

Studiekonsulent Musikkonservatoriet UiT Norges arktiske universitet

Arne Elvemo, for kantorstudier på Kirkelig undervisningssenter i Nord (KUN)/VID.
Kontaktinformasjon

Studieleder kirkemusikk NMH

Karin Nelson
Kontaktinformasjon

Studiekonsulent for teologi ved UiT Norges arktiske universitet

Siv Aina Hansen
Kontaktinformasjon