Hvordan studere?

Om du vil bli prest, kantor, kateket eller diakon, så trenger du å studere. Her kan du lese mer om kvalifikasjonskrav og hvor du kan studere.

Les mer om kvalifikasjonskrav og studiemuligheter: