Hvordan bli prest?

For å bli prest må du ta profesjonsstudiet i teologi.

Profesjonsstudium i teologi tar normalt seks år og inneholder 360 studiepoeng. Den praktisk-teologiske utdanningen er innlemmet i studiet. Dersom du tar en master i teologi etter endt bachelor, kommer et år med praktisk-teologisk utdanning i tillegg (60 poeng). 

Annen relevant kompetanse

Dersom du ønsker å bli prest, men ikke har master i teologi, kan du søke Evalueringsnemnda om godkjenning av din utdanning. Evalueringsnemnda er sammensatt av representanter fra de teologiske fakultetene og praktikumsinstitusjoner, Presteforeningen og Kirkemøtet.

Du kan søke nemnda om godkjenning til å bli ansatt som prest, hvis du har relevant og tilsvarende kompetanse. Du må være over 35 år og ha en mastergrad eller annen tilsvarende grad. Mastergrad fra utlandet er greit, så lenge den tilsvarer en norsk mastergrad. Graden din må bestå av innhold (teoretisk eller praktisk) som er relevant for prestetjenesten. Du må også ha en faglig fordypning i teologiske fag tilsvarende minst 80 studiepoeng, i eller utenfor graden din.