Kontakter

Hvis du har vært utsatt for overgrep i en kirkelig sammenheng eller vil melde en bekymring, finner du noen du kan snakke med her.

Kontakt Kirkelig ressurssenter

Kirkelig Ressurssenter tilbyr undervisning og rådgiving, hjelp i håndtering av overgrepssaker, og støtte  til bearbeiding av overgreps- og krenkelseserfaringer gjennom individuelle samtaler og gruppetilbud. 

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Adresse: Lovisenberggata 15A, 0456 OSLO

Sentralbord: 23 22 79 30

For SMS: 474 64 616

Hjemmeside: www.kirkeligressurssenter.no

E-post: post@kirkeligressurssenter.no

 

ADAM – Samtaletilbud til menn

Adresse: Lovisenberggata 15A, 0456 OSLO

Sentralbord: 23 22 79 30

Mobil: 474 69 724

Hjemmeside: www.kirkeligressurssenter.no

E-post: adam@kirkeligressurssenter.no