Åarjelsaemien liturgieh - sørsamiske liturgier

Sørsamiske oversettelser av 2011-liturgien. Samisk kirkeråd godkjente liturgiene i 2016. Godkjenning av oversettelse av dåpsliturgien ble utsatt til etter Kirkemøtets behandling i 2017.

 

Jubmel-gagkestimmie - gudstjeneste

Juvlehtimmie - gravferd

Pruvhreme - vigsel

 

Andre liturgier på sørsamisk

 

Sørsamisk liturgihefte med nattverd

Sørsamisk liturgihefte uten nattverd

Sørsamisk liturgihefte med nattverd for organist

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no