Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Samisk kirkeliv over landegrensene

Nasjonsgrensene går på tvers av de språklige og kulturelle grensene i Sápmi. I samisk kirkeliv er det derfor lange tradisjoner for kontakt på tvers av landegrensene.

Over hele Sápmi er det lange tradisjoner for at samisk kirkeliv samler på tvers av landegrensene lokalt og regionalt. I det nord- og lulesamiske området har den læstadianske bevegelse vært en stabil arena for samiskkirkelig fellesskap over landegrensene. I det sørsamiske området er det tradisjoner for samiske kirkehelger som samler sørsamer på tvers av landegrensene. De ortodokse skoltesamene i Neiden står i nært fellesskap med skoltesamene i Sevettijärvi på finsk side av grensen som også er gresk-ortodokse.

Samiske kirkedager er i nyere tid etablert som felles økumeniske kirkedager for samisk kirkeliv i Norge, Sverige, Finland og Russland. Kirkedagene ble arrangert for første gang i 2004 i Jokkmokk på svensk side, og er siden holdt i Enare på finsk side (2009) og i Mo i Rana i Norge (2013).

Ideen om Samiske kirkedager sprang ut av Samisk kirkeråd i Norge og ble utmeislet i samarbeid med Samiska rådet i Svenska kyrkan. Arrangementet er forankret i de øverste samiskkirkelige organene i Norge, Sverige og Finland. Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barentsregionen (SKKB) deltar i forberedelsen og gjennomføringen av arrangementet med et særskilt ansvar for å koordinere russiske samers deltakelse i arrangementet.

Samarbeidet om arrangementet har styrket samhandlingen over landegrensene innenfor samisk kirkeliv. De nasjonale samiskkirkelige organene i Norge, Sverige og Finland har undertegnet en avtale (Enarekonvensjonen) som regulerer samarbeidet om arrangementet. Avtalen har også en bestemmelse om årlige samdrøftingsmøter mellom de samme organer om saker av felles karakter for samisk kirkeliv. Samordning av arbeidet over landegrensene kan være aktuelt i forhold til en rekke felt, for eksempel samordning av samiskopplæring av prester, liturgi- og salmearbeid, konfirmantarbeid, trosopplæringsressurser, arbeid med samisk teologi osv.

Det er flere eksempler på regionalkirkelig og lokalkirkelig samarbeid over landegrensene på feltet samisk kirkeliv. Slikt samarbeid er også verdifullt i et språkstyrkingsperspektiv da de samiske språkene er små og språkgrensene går på tvers av riksgrensene. De samiske bibeloversettelsesprosjektene er alle samarbeidsprosjekter over landegrensene.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no