Visjon, årsplan og årsmelding

Oslo bispedømmes visjon er: Med Jesus Kristus som sentrum, skal kirken i Oslo bispedømme være levende, nær og tilgjengelig.

Her finner du årsmeldinger, visjonsdokumenter, tildelingsbrev og strategiplaner for Oslo biskop og bispedømmeråd.