Videoopptak av møte om trussamfunnslova 20. november

Den 20. november vart det halde møte i Bergen om den nye trussamfunnslova. Her ser du opptak av møtet. Innleiarane sine presentasjonar (lysark) ligg det lenke til nedst på sida.

Program for samlinga:

18:00 Innleiing v/ stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit
18.10 Gjennomgang av høyringa v/ fagdirektør Jørn Hagen
19:10 Pause
19:20 Utfordringar og moglegheiter frå KA sitt perspektiv v/ Øystein Dahle
          Med særleg vekt på forhaldet til finansiering, kyrkjebygg og likebehandling
19:40 Utfordringar og moglegheiter sett frå "utsida" v/ Magne Lerø
          Med særleg vekt på organisering, finansiering og likebehandling
20:00 Respons og spørsmål
20:20 Pause
20:30 Delar ein bør ha eit blikk på v/ Ivar Lalim
          Ulike problemstillingar i deler av høyringa
21:00 Avslutning

Innleiarar:
Jørn Hagen, Kulturdepartementet
Ivar Lalim, Kirkerådet
Øystein Dahle, KA
Magne Lerø, Ukeavisen ledelse

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30