Bispeskifte i Bjørgvin

Biskop Halvor Nordhaug går av med pensjon i desember 2022, og prosessen med å finne ein ny biskop har starta. Den 2. september kunngjorde bispedømerådet ei liste på 96 namneforslag dei har fått på mogelege kandidatar til ny biskop i Bjørgvin. Tidslinja for bispeskiftet finn du nedanfor.

Kva eigenskapar meiner bør ein biskop ha, kven bør bli biskop? Her kan du lesa forslag på aktuelle kandidatar som har kome inn etter ein open runde. 

Forslaga som har kome inn, tek bispedømerådet med seg i det vidare arbeidet. Dei skal nominera fem kandidatar (blant dei som er foreslått eller andre aktuelle prestar), og det skal røystast over kandidatar før Kyrkjerådet til slutt tilset ny biskop i Bjørgvin.

 

tidsplan ny biskop 2023.jpg

 

Avskjedsgudstenesta for biskop Halvor blir halden i Bergen domkyrkje søndag 20. november 2022 kl. 11.00. Det vil komme meir informasjon om denne gudstenesta seinare.

Planlagd dato for innsetting/vigsling av ny biskop i Bjørgvin er 16. april 2023.

Prosess for å tilsette ny biskop

Bjørgvin bispedømeråd har frist til 18. november 2022 med å n6ominere fem kandidatar til stillinga som biskop. Kyrkjerådet kunngjer deretter høvet til supplerande nominasjon som er ope fram til 2. desember 2022. Alle kandidatar blir presenterte 6. desember, og frist for rådgivande avstemming er sett til 5. januar 2023. Dei som har stemmerett er alle sokneråd, Ungdomsrådet, prestar, vigsla kateketar, diakonar og kantorar i ordna kyrkjeleg stilling i Bjørgvin bispedøme. I tillegg har òg andre utanfor Bjørgvin bispedøme stemmerett i den rådgivande avstemminga: prostane i resten av bispedøma, representantar frå dei teologiske utdanningsinstitusjonane med tale- og forslagsrett på Kyrkjemøtet og leiarane av dei praktisk-teologiske utdanningane ved desse institusjonane, i tillegg til representantar frå Ungdommens kyrkjemøte med tale- og forslagsrett på Kyrkjemøtet.

Viktige fristar for dei med stemmerett

Bjørgvin bispedømeråd ber allereie no sokneråd og dei med stemmerett i bispedømet om å vere merksame på fristen for supplerande nominasjon den 2. desember 2022, og også fristen den 5. januar 2023 for å gje rådgjevande stemme på kven av kandidatane dei ser på som best skikka til å bli ny biskop.

Eit brev som er sendt til sokneråd, fellesråd, Ungdomsrådet og dei tilsette i Den norske kyrkja, kan du lesa her eller ved å klikka i ein av boksane nedst på denne sida.  

Regelverk for utnemning av ny biskop og nærare skildringar av til dømes rolla til biskopen og formelle kvalifikasjonskrav for å kunne bli biskop, finn du også nedst på sida.

Dele-knappar kan ikkje vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies.For å gjera dette må du trykke på knappen heilt nedst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategoriar av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"