Etter- og vidareutdanning (EVU) for prestar

Søknadar om etter- og vidareutdanning skal sendast på e-post til Bjørgvin bispedømeråd. Søknaden skal merkast med "EVU".

Prestar tilsett i Bjørgvin bispedøme kan søkja om støtte til vidareutdanning via Regionalt etterutdanningsutvalg (REU).

Det vert lyst ut nye kurs kvar vår med søknadsfirst 15. mars og kvar haust 15. september.

Les meir om EVU her.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30