Etter- og videreutdanning (EVU)

Det lyses nå ut nye kurs for vår og høsten 2018 med søknadsfrist 15. september 2017. MF har, i samarbeid med Lovisenberg sykehus og Feltprestkorpset, studier i Pastoralklinisk utdanning samt i Pastoral lederutvikling. I tillegg inviterer Bispemøtet, i samarbeid med MF, TF, VID, Fagforbundet Teologene og Presteforeningen, til Teologidagene 2018. Les mer om kursene under. Merk at det er nye søknadsprosedyrer til kursene da Kompetansekartet nå er avviklet.

Fra 2014 fikk Bispemøtet et særlig ansvar av departementet for å tilrettelegge etter- og videreutdanning (EVU) for prester.

Etter- og videreutdanningen skal bidra til at prestene er faglig oppdatert i møte med utvikling innenfor kirke, teologi og samfunn. Bispemøtet legger særlig vekt på de utfordringer kirken står overfor i sin kjernevirksomhet med:

  • å tolke og formidle kirkens budskap i møte med en kritisk tenkende samtid,
  • å bidra til fornyet kirkelig engasjement i møte med endret oppslutning om dåp, konfirmasjon, gudstjenester og annet menighetsliv,
  • å tydeliggjøre kirkens rolle som kulturbærer og ressurs i møte med religiøse, kulturelle, og andre samfunnsmessige utfordringer.


Aktuelt nå:
 

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas