Bli med på stiftsdagane 2018 i Ålesund

Møre bispedøme har gleda av å invitere alle tilsette i dei kyrkjelege fellesråda og alle tilsette i Møre bispedømeråd til Stiftsdagar i Ålesund 13. - 14. juni. Les meir om programmet.

Møre bispedøme inviterer til fest og fag, med særleg fokus på kyrkja sitt viktigaste oppdrag! 

Programmet er under utarbeiding, men dette er allereie klart: 

Faglege innlegg:

«Mission rebooted» -Frå spesielt til essensielt-
Berit Hagen Agøy, leiar i Mellomkyrkjeleg råd.

«Missio Dei» -verkemiddel for fornya dåpsfokus-
Andreas Eidså, tidl. Ecuador-misjonær/kyrkjeverje i Sandnes.

-Biskopens time-
Ingeborg Midttømme biskop.

«Teologisk essensiologi» -kyrkja sitt vesen-
Kristian Due,  misjonsrådgivar.

Innleiarar frå dei ulike yrkesgruppene i kyrkja.

Tverrfaglege samtalar.

 

Programpostar

«Naturen syng» -Salmebilete
Konsert ved Håvard Sveås og Øyvind K. Sunde

Gudsteneste i Ålesund kyrkje
Møre biskop og prestane i Ålesund inviterar.


Kirkens Bymisjon Møre inviterer til fokus på bymisjonsenter og TV-aksjon.

«Trappevandring mot solnedgang»

«Presentasjon av dåpsheftet»

 

Reise

«Reis saman, reis kollektivt»

Kva med Fram ekspressbuss til Ålesund og hurtigruta «Richard With» heim?
(Avgang 19:00 Ålesund, framme Molde kl. 21:45 og Kr.sund kl. 01:45.)

 

Set av dagane no! Velkommen til bispedømet si storsamling, denne gongen i Ålesund.

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes