Konfirmasjon

Konfirmasjonstida er ei tid for refleksjon og oppleving. I løpet av konfirmasjonstida får ungdommane vite meir om seg sjølve, kristendommen og Gud, og om kva trua kan bety i kvardagen.

Til konfirmantkullet 2019-20 i Giske, Vigra, Godøy og Valderøy sokn med foreldre/føresette

Det er no mogleg å melde seg på til konfirmasjon igjen. Undervisninga startar rundt 1.

september og ganske fort er det leir. Sjå under "Informasjon" for fleire opplysningar.

Venleg helsing

André Sjåvåg: mob. 90184254, epost ansj@giske.kommune.no

Geir Sakseid: mob. 91325568, epost gesa@giske.kommune.no