Konfirmasjon

Konfirmasjonstida er ei tid for refleksjon og oppleving. I løpet av konfirmasjonstida får ungdommane vite meir om seg sjølve, kristendommen og Gud, og om kva trua kan bety i kvardagen.

Til konfirmantkullet 2019-20 i Giske, Vigra, Godøy og Valderøy sokn med foreldre/føresette

Vi inviterer til informasjonsmøte i kyrkjene våre ons. 5. juni og tors.6.juni :

Valderøy kyrkje: onsdag 5.juni 2019 kl 19

Vigra kyrkje: torsdag 6.

juni 2019 kl 18.00

Giske kyrkje: torsdag 6. juni 2019 kl 19.30 (for Godøy- og Giske- konfirmantar)

Venleg helsing

André Sjåvåg: mob. 90184254, epost ansj@giske.kommune.no

Geir Sakseid: mob. 91325568, epost gesa@giske.kommune.no