Radøy sokn

Sitat

Da Herren kom til denne jord, i smerte født som alles bror, fikk han en flyktnings tunge kår. Han hvisker: «Følg meg hvor jeg går.»

Norsk Salmebok nr 433