Borg Biskop og Bispedømmeråd

Sitat

Gud, velsign himmelen over oss, jorden under oss, ditt bilde dypt inni oss, dagen foran oss.

5.november 2017: "Der himmel og jord møtes" - Greverud kirke 50 år

- Kirkerommets sentrum er der vi er lovet at den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus er, og møter oss her på Greverud med liv og salighet, i døpefontens og i nattverdens brød og vin. I disse handlingene møter vi nåde og samles i fellesskapet som sprenger alle begrensinger i tid og rom denne verden setter for våre liv.

Les mer

Kontaktinformasjon for Borg Biskop og Bispedømmeråd

Åpent alle hverdager kl. 09.00-14.30

Bjarne Aasgt.9, 1606 Fredrikstad Telefon: 69 30 79 00

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Tormod Kleiven, tlf. 950 84 275 E-post: tormod.kleiven@diakonova.no