Luke 11: Håpets folk

I denne adventstiden understreker vi, som håpets folk, at vi aldri kommer til å gå inn i fortvilelsen.

Rifat Odeh Kassis Den nasjonale koalisjonen av kristne organisasjoner i Palestina (NCCOP) sendte sist sommer et åpent brev til Kirkenes verdensråd og den økumeniske bevegelsen. I brevet heter det:
"I Palestina er situasjonen mer enn prekær. Dette kan være vår siste sjanse til å nå fram til rettferdig fred ved at den 50 år lange israelske okkupasjonen av landet vårt tar slutt. Som palestinske kristne fellesskap kan dette være vår siste mulighet til å opprettholde et kristent nærvær i landet der Jesus Kristus ble født"

I denne adventstiden understreker vi, som håpets folk, at vi aldri kommer til å gå inn i fortvilelsen. Vårt håp til den oppstandne er ikke svekket, men – brødre og søstre – vi trenger deres solidaritet, engasjement og medfølelse. Sammen kan vi snu utviklingen. Til slutt kan vi leve i fred med rettferdighet, - en fred alle folk ønsker seg; den Freden som engang ble annonsert i Betlehem.

 

Rifat Odeh Kassis har tidligere arbeidet i Det lutherske verdensforbund. Han er fra Beit Sahour, en palestinsk by øst for Betlehem.