Luke 3: Gjenspeile Gud

Vitnebyrdene fra mennesker som gjenspeiler Guds bilde, gir håp i møte med uro og konflikter.

Biskop Susan C. JohnsonMennesker som står fram med ekte anger og vilje til å gjøre noe for å skape rettferdighet.
Mennesker som ikke møter vold med vold, men fortsatt viser mildhet i møte med forsømmelse og skadelig oppførsel.
Mennesker som deler det de har selv om de har lite. Mennesker med evnen til å elske de som andre elsker å hate.
Mennesker som er gjestfrie og tar imot når andre holdes utenfor og deres behov blir oversett.
Mennesker som viser trygg tro selv i usikre tider.

Mitt favorittsted i Bibelen er Mika 6,8: "Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud".

Det som gir meg håp er å se andre mennesker leve dette ut i hverdagen.

 

Biskop Susan C. Johnson, Evangelical Lutheran Church in Canada