Biskopene

Den norske kirkes biskoper pr. 2017.

Helga Haugland Byfuglien, Bispemøtets preses 

Anne-May Grasaas, fung. biskop Oslo

Atle Sommerfeldt, Borg (Fredrikstad)

Solveig Fiske, Hamar

Per Arne Dahl, Tunsberg (Tønsberg)

Stein Reinertsen, Agder og Telemark (Kristiansand)

Ivar Braut, Stavanger

Halvor Nordhaug, Bjørgvin (Bergen)

Ingeborg Midttømme, Møre (Molde)

Herborg Oline Finnset, Nidaros (Trondheim)

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Sør-Hålogaland (Bodø)

Olav Øygard, Nord-Hålogaland (Tromsø) 

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas