Diakoni og omsorg

Hva er egentlig diakoni?

”Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste”.

Slik er visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste uttrykt i den nye planen for diakoni. Den ble vedtatt på kirkemøtet høsten 2007. For mer informasjon kan du lese under.