Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgsarbeid. Gjennom liv og tjeneste ønsker kirken å gi Guds kjærlighet og omsorg til alle mennesker og alt det skapte.

Det er diakonen som leder kirkens omsorgsarbeid. Vår faste diakon Kirsti Hole er desverre for tiden sykemeldt. Fra 23. juli 2019 begynner Marie Ruud som vikar i hennes stilling. Vil du lese mer om kirkens diakonale tjenester, se boksene nedenfor.