Organisering i kirken i Oslo

Oslo bispedømmeråd har med bakgrunn i endringer i befolkningsutviklingen i Oslo og ressurssituasjonen i begge arbeidsgiverlinjer – Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) - iverksatt et arbeid med struktur og organisering av kirken i Oslo.

Organisering av menighetene i Søndre Aker prosti:

Vedlegg: Høringsinstanser

Vedlegg: Høringsbrev

Vedlegg: Høringsnotat

Vedlegg: Vedtak i Oslo bispedømmeråd 10.11.2014

Vedlegg: Statistikk fra Søndre Aker prosti

Organisering av Søndre Aker prosti, sak 82/14 i Oslo bispedømmeråd

 

Organisering av menighetene i Vestre Aker og Nordre Aker prostier:
Vedtak i Oslo bispedømmeråds møte 19. juni - organisering av kirken i Nordre Aker og Vestre Aker prostier

Organisering av kirken i Nordre Aker og Vestre aker prostier - OBDR sak 50/14 Høringssvar: Omorganisering i Nordre Aker og Vestre Aker prosti
Høringssvar fra Nordre Aker prosti 
Høringssvar fra Vestre Aker prosti

-

Høringsnotat: Omorganisering i Nordre Aker og Vestre Aker prosti
Høringsnotatet er nå sendt ut til høringsinstansene, med høringsfrist 20. mai
Høringsbrev utsendt 2. april 2014
24.03.2014 Oslo bispedømmeråd, vedtak: Forslag til endringer
Saksfremlegg om organisering av Nordre Aker og Vestre Aker prosti
Vedlegg: Statistikk Nordre Aker prosti
Vedlegg: Statistikk Vestre Aker prosti
Vedlegg: Innspill fra menighetene i Nordre Aker prosti
Vedlegg: Innspill fra menighetene i Vestre Aker prosti
Vedlegg: Notat fra KfiO - økonomi
Vedlegg: Roder og livssynssmessig utvikling

Bispedømmerådet har behandlet saken om organisering av kirken i Domprostiet og Østre Aker prosti i flere møter. På bispedømmerådets møte 25.2.2013 fattes vedtak om organisering av menighetene i Sentrum/St.Hanshaugenområdet. De aktuelle menighetene og samarbeidspartnere har gitt sine uttalelser om saken.  Høringsvarene som ble samlet inn i juni 2012 i henhold til Kirkeloven § 11 , følger saken fram til behandling på bispedømmerådets møte. (se lenke nedenfor under "Høringssvar og saksdokumenter 2012").

Omorganisering av menighetene i Sentrum/St.Hanshaugenområdet:

Du kan laste saksfremlegg med vedlegg, og andre aktuelle dokumenter i saken her:
Saksfremlegg - Organisering av kirken i Domprostiet
Notat til konsultasjon 9.januar 2013
Rodekart - utsnitt
Vedrørende organisering for menighetene i  Sentrum/Sankthanshaugen
Uttalelse fra domkirkeforvalter

Uttalelse fra kirkeforvalter i Domprostiet 

I sakspapirene henvises det til at det søkes om å utvikle Domkirken som nasjonal- og katedralkirke, og at det søkes om å opprette et eget katedralråd som en forsøksordning. Les saksutredningen til obdr møtet 17.12.12 for mer informasjon.

Saksutredning 17.12.12

Det vises også til rapporten datert 19. mars 2012 «Organisering av kirken i Oslo Anbefalinger om endringer i struktur og organisering i Domprostiet og Østre Aker prosti».

Endelig rapport fra Oslo bispedømmeråd, 19. mars 2012 

Oslo bispedømmeråd gav i møte 19.desember 2011, sak OBDR 86/11, sin tilslutning til mål, premisser, kriterier og virkemidler for arbeidet med endret struktur og organisering, se kapittel 5 i rapporten. I møte 26.mars 2012, sak OBDR 25/12, vedtok rådet forslag til endringer i struktur og organisering i Domprostiet og Østre Aker prosti. Tilsvarende endringer vil bli gjennomført i alle prostiene i bispedømmet i løpet av 2012 og 2013. Den 25. februar 2013 er det organisering av menighetene i Sentrum/St.HansHaugen som skal behandles.

Høringssvar og saksdokumenter 2012

I henhold til Kirkeloven § 11 ble forslagene om endring av strukturen i Østre Aker prosti og Domprostiet sendt ut  på høring til berørte menigheter i juni 2012. Forslagene var også sendt ut til høring til prosten, Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo kommune med svarfrist 25.juni 2012, med merknad om at beslutning vedrørende endringer av prostinavn og plassering av prostesete tilligger Kirkedepartementets myndighet.

Saken var oppe til behandling i bispedømmerådet 17.september 2012.Oslo bispedømmeråd gav i møte 19.desember 2011, sak OBDR 86/11, sin tilslutning til mål, premisser, kriterier og virkemidler for arbeidet med endret struktur og organisering, se kapittel 5 i rapporten. I møte 26.mars 2012, sak OBDR 25/12, vedtok rådet forslag til endringer i struktur og organisering i Domprostiet og Østre Aker prosti. Tilsvarende endringer vil bli gjennomført i alle prostiene i bispedømmet i løpet av 2012 og 2013.

.Bispedømmerådet ba høringsinstansene også om å uttale seg om helheten i forslaget til struktur og organisering - siden mål, premisser, kriterier

Høringsdokument - Organisering av kirken i Oslo - Domprostiet og Østre Aker prosti  
Endelig rapport fra Oslo bispedømmeråd, 19. mars 2012 
Vedtak Oslo bispedømmeråd 26. mars 2012  
Svarskjema høring Domprostiet 
Svarskjema høring Østre Aker prosti 
Kart Østre Aker prosti 
Bydeler - rodekart 
Saksframlegg til Oslo bispedømmeråds møte 17. september 2012 - Organisering av kirken i Domprostiet og Østre Aker prosti  
Vedlegg til saksframlegg til OBDR - Sammenfatning av høringssvar 
Oslo bispedømmeråds vedtak 17.9.2012
Representasjon i Kirkelig fellesråd i Oslo 
Høringssvar - Språkrådet 
Høringssvar - Prosten i Østre Aker  
Høringssvar - Domprostiet
Høringssvar - Kirkelig fellesråd i Oslo Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"